1.

مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی بازاریابی آواتار در ایران

صفحه 185-216
محمدامین ترابی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مرتضی جعفری زارع

2.

بررسی نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری؛ مروری نظام‌مند

صفحه 217-247
محمد جوادی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله گنجعلی

3.

ارائه مدل اکوسیستم نوسازی استراتژیک با تأکید بر پایداری شرکتی

صفحه 248-272
امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی

4.

ارائه الگویی برای برندسازی داخلی بر اساس رویکرد فراترکیب

صفحه 273-304
امین عارفی؛ فاطمه معصومی؛ افسانه آزاده دل

5.

سنجش آزمایشی تأثیر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول غذایی سبز در گروه‌های مختلف جمعیتی

صفحه 305-333
فاطمه عابدینی؛ منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور

6.

بررسی اثر پیگمالیون مدیران شعب بر عملکرد فروش کارکنان فروشگاه‌های هالیدی

صفحه 334-349
منصور طاهباز؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض

7.

طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری

صفحه 350-388
میثم فخاریان؛ علی حسین زاده؛ هادی بستام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب