1.

ارائه مدل هم‏رقابتی در شرکت‌‏های هواپیمایی داخلی

صفحه 646-668
ساعده غیوری ثالث؛ محسن نظری؛ محمدعلی شاه حسینی

2.

روندهای نوظهور و حوزه‌های دانشی وفاداری B2B: تجزیه‌وتحلیل علم‌سنجی

صفحه 669-688
سید جواد محمدی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی

3.

فراتحلیل تحقیقات رفتارهای انحرافی در بازاریابی: گذشته، حال و آینده

صفحه 689-721
زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی

4.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول با تأکید بر نقش میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر)

صفحه 722-746
زهرا حاجی زاده؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی؛ مجید اسماعیل پور

5.

ارائه مدل اثربخشی رنگ‌ها در بازاریابی با به‌کارگیری علوم اعصاب مصرف‌کننده (با رویکرد پژوهشِ ترکیبی متوالی اکتشافی)

صفحه 747-777
اللهیار قاسمی؛ احمد راه چمنی؛ حمیدرضا سعیدنیا

6.

مطالعه پدیدارشناسانه نقش مانکن‌های فروشگاهی بر پاسخ‌های تجربه‌شده مشتریان زن نسل وای

صفحه 778-813
کبری نجفی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش

7.

انسان‌‌اِنگاری و شادمانی مصرف‌‌کننده: تحلیل اثر اصالت برند

صفحه 814-837
مهدی خادمی گراشی؛ ستاره محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب