1.

بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین

صفحه 295-310
وحید عاشوری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی

2.

تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

صفحه 311-322
سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی

3.

بررسی روش‌های مختلف بازسازی بارش روزانه

صفحه 323-340
هانیه سادات کرباسی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی

4.

تنظیم تراز آب‌بند‌ها در کانال‌های آبرسانی با قابلیت RBO در HEC-RAS

صفحه 341-350
زهرا نوروزی؛ کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی

5.

مطالعه تأثیر کیفیت آب بر سازه‌های سد و شبکه آبیاری وشمگیر

صفحه 351-368
محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تلکدانی

6.

تعیین شاخص کیفیت آب زیرزمینی و مقایسه آن با نتایج ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطانزایی

صفحه 369-384
ناصر جبراییلی اندریان؛ عطاءاله ندیری؛ صالح طاهری زنگی؛ زهرا صدقی

7.

روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش اول: روش‌های مبتنی بر تجربیات بین‌المللی)

صفحه 385-405
المیرا ولی‌پور؛ محمدمهدی رسولی؛ حامد کتابچی

8.

روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش دوم: بررسی وضعیت جهان و ایران)

صفحه 407-427
محمدمهدی رسولی؛ المیرا ولی‌پور؛ حامد کتابچی

9.

بررسی عملکرد مدل‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی بارش و تحلیل وضعیت خشک‌سالی ایستگاه سینوپتیک بندرعباس

صفحه 429-499
عماد محجوبی؛ حمید عبدل آبادی؛ جواد محجوبی؛ احسان غفوری

10.

پیش‌بینی جریان ورودی سد امیرکبیر با استفاده از الگوهای دورپیوند اقلیمی و مدل‌های یادگیری ماشین

صفحه 451-469
احسان واشقانی فراهانی؛ علی رضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ فرهاد بهزادی؛ میثاق بیدآبادی

11.

بازیابی منابع گسترده شوری وارده به رودخانه از آبخوان با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی – بهینه‌سازی

صفحه 471-486
فاطمه یوسفوند؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

12.

تبیین سناریوهای فراروی مناسبات هیدروپلتیک‏ رودخانه‌های مرزی ایران و عراق

صفحه 487-507
زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ حمید کاردان مقدم

13.

مکان‌یابی جمع‌آوری آب باران برای توسعه پایدار روستایی در شهرستان سوادکوه شمالی

صفحه 509-525
فاطمه شفیعی؛ فاطمه جعفری صیادی

14.

شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی نیترات آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های آماری

صفحه 527-550
مونا نعمتی؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی

15.

ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص‌های کیفیت آب IRWQIsc، NSFWQI و CCME

صفحه 551-563
علیرضا شاکر دنیوی؛ پوریا چلویان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی

16.

بهینه سازی مدل DRASTIC جهت بررسی آسیب پذیری آبخوان قزوین با ابزار DA و GIS

صفحه 565-580
سمانه غفوری خرانق؛ نرگس دولت آبادی؛ امین رضا نشاظ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب