1.

مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه

دکتر محمد حسن یوسفی؛ دکتر حسن گیلانپور

2.

بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه

دکتر علیقلی رامین

3.

بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

4.

ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی)

دکتر علی رضاخانی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر مسعود مهام؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ مهندس حسین رضایی

5.

بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه

کیومرث قبادی؛ دکتر محمد یخچالی

6.

بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو

دکتر فرزانه سمیعی؛ دکتر وهاب باباپور

7.

ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان

دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر حمید قاسم زاده نوا؛ دکتر صمد لطف الله زاده؛ دکتر محمدرضا شیرزاد

8.

بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus)

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمد رضا موثقی؛ دکتر علی مقصودلو

9.

تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب

دکتر کامران سرداری؛ دکتر مهرداد مهری؛ دکتر حسین کاظمی

10.

بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک حاصل از آن در گاوداریهای اطراف اصفهان و نقش احتمالی به عنوان عامل انتقال

دکتر محمد نوری؛ دکتر محمدرضا خلجی

11.

اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر رضا نقشینه

12.

مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلقفی لوله گوارش تاس ماهی چالباش

دکتر محمدتقی شیبانی

13.

تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی

دکتر شعبان رحیمی؛ مهندس محمد بردی توکلی داشلی برون؛ دکتر سید محمد مهدی کیایی

14.

مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی

دکتر رسول شهروز؛ دکتر مجید مشمولیان

15.

مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر آرزو علینژاد

16.

گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو

دکتر فریدون نور محمدزاده؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر رضا نقشینه

17.

ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ

دکتر داود شریفی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر عبدالرضا رنجبری؛ دکتر حمید رضا فتاحیان

18.

ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها

دکتر صمد لطف اله زاده؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر حسن فرشادی

19.

مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر عبدالمحمد کجباف زاده؛ دکتر ایرج نوروزیان

20.

بررسی سرواپی دمیولوژیک آلودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد

دکتر مسعود طالب خان گروسی؛ دکتر جلیل یوسفی؛ دکتر هادی فامیل قدکچی؛ دکتر ایرج نوروزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب