1.

تحلیل‎ ‎حقوقی‎ ‎آثار مالی و زمانی تغییرات شرح کار در قراردادهای‎ ‎طرح و ساخت و ‏‎ ‎EPC ‏(مطالعۀ تطبیقی قراردادهای نمونۀ فیدیک، ‏JCT‏ و سازمان برنامه و بودجۀ ایران)‏

صفحه 1-27
عادل ابراهیم پور اسنجان

2.

بازاندیشی در طبقه‌بندی نظام‌های حقوقی در پرتو اشتراکات و افتراقات اجتماعی- فرهنگی

صفحه 29-54
حمیدرضا اثیمی؛ محمد یکرنگی

3.

مصادیق «خانواده» در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائۀ تحلیل ‏اسلامی

صفحه 55-84
مریم احمدی نژاد؛ فاطمه ابراهیمی ورکیانی

4.

مطالعۀ تطبیقی نهاد ارزیابی حضانت:‏ رویکردی علمی و بین‌رشته‌ای در دعاوی حضانت

صفحه 85-120
اعظم اولادی قادیکلایی؛ هاجر آذری

5.

انتقال کووید-19 به‌مثابه‌ تهاجمی علیه اشخاص در حقوق کیفری ایران، ‏انگلستان و وِیلز

صفحه 121-145
امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب

6.

مسئولیت مأمور نسبت به اوامر غیرقانونی در حقوق کشورهای مسلمان با ‏تأکید بر نظام حقوقی ایران

صفحه 147-169
روح الله اکرمی

7.

بررسی کارایی سازش در دعاوی مسئولیت مدنی با تمرکز بر نظریۀ کوز

صفحه 171-198
مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری

8.

قرارداد توزیع انتخابی از منظر حقوق رقابت (مطالعه در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران)‏

صفحه 199-220
سجاد کلانترزاده سعدآباد؛ محمدباقر پارساپور

9.

دادخواهی‌های حق بر سلامت روان؛ از تکاپو تا حمایت

صفحه 221-240
محمد جلالی؛ صدیقه الهیان

10.

نظارت قضایی بر تصمیمات حوزۀ تنظیم‌گری محیط‌های تاریخی در نظام حقوقی انگلیس؛ الگویی مطلوب برای نظام حقوقی ایران

صفحه 241-267
فروغ حیدری شولی

11.

تبانی قیمتی الگوریتمی:‏ مطالعۀ تطبیقی در حقوق رقابت امریکا، اتحادیۀ اروپا و ایران

صفحه 269-290
ابراهیم رهبری

12.

تأثیر شرط عدم اتکا بر مسئولیت پیش‌قراردادی در حقوق انگلیس و امریکا

صفحه 291-311
حبیب طالب احمدی؛ اسحاق میرفردی؛ لادن بلوتی

13.

نقدی بر تفکیک قواعد اولیه و قواعد ثانویه در مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها

صفحه 313-334
سید امیرحامد طالبیان؛ سید هادی محمودی

14.

شاخص‌های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ‏ایالات متحدۀ امریکا و ایران ‏

صفحه 335-368
حمیدرضا عزیزثانی؛ حمید ابهری؛ سیدحسن حسینی مقدم

15.

تأثیر نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک

صفحه 369-388
مجید عزیزیانی

16.

قواعد صلاحیت نسبی دادگاه‌های کیفری در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 389-410
محمدجواد فتحی؛ محمد عباس زاده

17.

حمایت از بازداشت‌شدگانِ درگیری‌های مسلحانۀ غیربین‌المللی در نظام بین‌المللی ‏حقوق بشر: با نگاهی به قضیۀ سردار محمد علیه وزارت دفاع انگلستان

صفحه 411-432
غلامعلی قاسمی؛ موسی کرمی؛ ریحانه زندی

18.

مطالعۀ تطبیقی نظریۀ انتساب عقد و آثار آن در حقوق نوین فرانسه و حقوق ‏ایران

صفحه 433-457
علی کاظمی

19.

چگونگی نظارت شورای شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران و کانادا

صفحه 459-490
محمد مظهری؛ رضا حسین زاده

20.

بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ اندازۀ پارلمان در تعادل کارایی و نمایندگی ‏‏(مطالعۀ تطبیقی)‏

صفحه 491-512
فردین مرادخانی؛ یونس فتحی؛ داود کاظمی

21.

حسابرسی عملکرد یا ارزیابی مالی نتایج عملکرد مدیران؛ فلسفۀ کارکردهای دیوان محاسبات ایران از منظر نهاد ناظر مشابه در ‏فرانسه

صفحه 513-538
آیت مولائی؛ فرشید بنده علی

22.

مطالعۀ تطبیقی تحصیل دلیل از سوی داور در نظام‌های حقوقی ایران و ‏امریکا و قواعد کانون وکلای بین‌المللی ‏

صفحه 539-562
زهرا میرشاه پناه؛ همایون مافی؛ عباسعلی دارویی

23.

شرط فاسخ در اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه و محدودیت‌های قانونی ‏و قضایی اعمال آن از منظر حقوق ایران

صفحه 563-582
مصطفی هراتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب