1.

گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380

دکتر حسن فاضلى نشلى

2.

سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه

دکتر حسن طلایی

3.

ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی

کمال الدین نیکنامى

4.

تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران

احمد على یارى؛ دکتر حسن طلایی

5.

ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن

دکتر حسن کریمیان

6.

تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی

فیر وز مهجو ر

7.

پلی بین خط وهنر

پرفسوردنیس اشماندات بسرات

8.

فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م )

دکتر بهمن فیروزمندی؛ مصطفی عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب