1.

نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

سید محمد مرندی

2.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

بهرام مقدادی

3.

شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی

امیر علی نجومیان

4.

خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی

مریم بیاد؛ فاطمه نعمتی

5.

تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان

شیده احمدزاده

6.

راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

7.

تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی

محمود رضا عطایی؛ یحیی قلیچ لی

8.

نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی

افسر روحی؛ حمیده معرفت

9.

رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی

غلامرضا کیانی؛ یداله پورنیا

10.

کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه

توران جمشیدیان

11.

راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز

ثریا وحیدی

12.

تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن

فتانه سجادی هزاوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب