1.

مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف

بهرام زینالى

2.

مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

حسین لسانى

3.

بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

على مداینى اول

4.

تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی

یورى نیکلایویچ مارچوک

5.

اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه

علیرضا ولى پور

6.

انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی

سید حسن زهرایى

7.

تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری)

على مداینى اول؛ محمدمراد نجفى

8.

ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها

حسین غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب