1.

بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر

2.

سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه

ژاله کهنموئى پور

3.

پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی)

جان الله کریمى مطهر

4.

بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی

فریده علوى

5.

سفر در دنیای نمایش

شهناز شاهین

6.

ژرار دو نروال و سفر از منظر ادبیات

طهمورث ساجدى

7.

مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی

سید حسن زهرایى

8.

شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV

روح الله رحمتیان

9.

نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی

رضا ذوقدار مقدم؛ محمد دبیرمقدم

10.

تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان

اقدس دستغیب

11.

نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا

منوچهر حقیقى

12.

بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی

امیرحسینى

13.

رده شناسی ساخت واژی

پرویز البرزی ورکی

14.

فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی

سیدمحمد انوشه

15.

عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم

حمیده بهجت

16.

تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech)

محسن جان نژاد

17.

تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

محمدحسین حدادی

18.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

ابوالفضل حری

19.

روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ

جان اله کریمی مطهر

20.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

فرزانه کریمیان

21.

علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

مرضیه یحیی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب