1.

شناسایی شاخص‌های مؤثر پایداری محیط‌ زیستی در استان‌های تهران و البرز

صفحه 1-13
مینا صالح نیا؛ زهرا وحیدی

2.

تدوین راهبردهای توسعة کسب و کارهای سبز در محیط‌ زیست کشاورزی استان خوزستان

صفحه 15-28
مسلم سواری

3.

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط‌ زیستی در دکل‌های حفاری دریایی در حوزة خلیج فارس با روش EFMEA

صفحه 29-41
محمد رادسا؛ محسن نوروزی؛ امیر رستمی

4.

عوامل مؤثر بر رفتار صرفه‌جویی در مصرف انرژی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 43-57
مسعود رضائی

5.

پایش تغییرات پوشش گیاهی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و کاربری اراضی در شهرستان خداآفرین و کلیبر با استفاده از فناوری سنجش از دور

صفحه 59-73
علی خدائی؛ رحمان زندی

6.

جانمایی مکان مناسب احداث مارینا در سواحل جزیرة کیش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

صفحه 75-93
مژده حاتمی؛ افشین دانه کار؛ سعید لطفی خواه؛ فریدون طاهری

7.

کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرآیند سونوفتوکاتالیستی حذف فنل از محلول‌های آبی

صفحه 95-105
ساناز خمر؛ نجمه زینلی پور

8.

ارزیابی تغییرات مکانی- زمانی کاربری/ پوشش زمین و شوری خاک و تاثیر آن بر مدیریت مناطق خشک (مطالعه موردی: بخشی از حوضه سیستان، جنوب شرقی ایران)

صفحه 107-121
سجاد کربلایی صالح؛ سولماز عموشاهی؛ اکرم سنایی

9.

بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رانت اقتصادی بخش کشاورزی ایران (مطالعة جو آبی)

صفحه 123-132
اعظم رضایی؛ سمیه امیرتیموری؛ شهرام محمد زاده

10.

ارزیابی کیفیت خاک در تیپ‌های مختلف جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعة جنگل‌های آرمردة بانه)

صفحه 133-146
سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی

11.

ارتباط بین انتشار CO2، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و شاخص توسعة انسانی در کشورهای عضو شانگهای

صفحه 147-158
امیر دادرس مقدم؛ رضا دهواری؛ مهدی صفدری

12.

مقایسة توان هسته‌زایی یخ توسط ذرات معدنی در اندازة شن با سیلت-رس و نقش پوشش‌های کربناته در دمای تشکیل یخ

صفحه 159-173
نیکو حمزه پور

13.

تحلیل و بررسی اثرات دوران همه‌گیری کووید-19 و پس از آن بر تمایل به پرداخت افراد در جهت حفظ محیط‌ زیست

صفحه 175-187
شیوا غزنوی؛ حامد رفیعی؛ فرزانه حسنی دیارجان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب