1.

بررسی برخی از عوامل حرکت های توده ای مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان

حسن احمدی؛ شیرین محمدخان

2.

اثر استحصال سیلاب در بندسارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

امیرمحمدصالح آشوری نژاد؛ محمد جعفری؛ محمود عرب خدری؛ حسین آذرنیوند

3.

کاربرد روش MCDM در اولویت بندی زیرحوزه ها به منظور کنترل سازه ای سیلاب

مجید خلقی

4.

بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی در تولید بذرگونه راش در جنگل خیرود کنار (پارسل 117)

وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمدحسن جزیره ای؛ محمود زبیری

5.

بررسی نقش بعضی از عوامل محیطی بر روی خصوصیات کیفی نهال های راش

خسرو ثاقب طالبی؛ ژان – فیلیپ شوتز؛ گرگور آس

6.

بررسی مقدمای استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما

سیدعلی اکبر رضایی؛ سیدعلیرضا موسوی

7.

بررسی ساختار و روند تحولی توده های طبیعی در راشستان های شمال ایران (مطالعه موردی: خیرودکنار – نوشهر)

اسدا... متاجی؛ منوچهر نمیرانیان

8.

تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش با استفاده از روش AHP

سعید امیری؛ مجید عزیزی؛ مهدی فائزی پور

9.

بررسی و مقایسه کیفیت هوا در شهرهای تهران و اصفهان در سال 1378 و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

مهرداد چراغی؛ نعمت ا...خراسانی؛ کاظم ندافی؛ محمود کرمی

10.

ضرورت تعیین نیاز غذایی واحد دامی برمبنای کیفیت علوفه

نصرت ا... اسماعیلی؛ عطاا... ابراهیمی

11.

اثر چرای کوتاه مدت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در چراگاه Bromus tomentellus

محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ محمد جعفری

12.

یک روش ابداعی به منظور تعیین وضعیت و ظرفیت مراتع در شمال کشور

نصرت ا... صفائیان؛ مریم شکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب