1.

بررسی ساخت فرآورده های مرکب الیاف چوب – پلی استر با استفاده از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه

اصغر امیدوار؛ حبیب الله ثابت رفتار

2.

بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی

3.

مطالعه اختلاط الیاف سلولز طبیعی با پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص مکانیکی فرآورده های مرکب حاصل

سیلا صفارزاده؛ قنبر ابراهیمی

4.

بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Agropyron desertorum و Stipa barbata, Agropyron cristatum

علی طویلی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین ارزانی

5.

بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی

6.

بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن)

اصغر فلاح؛ محمود زبیری؛ محمدحسین جزیره ای؛ محمدرضا مروی مهاجر

7.

اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

سیداحمد میرشکرائی؛ یاورنورمحمدی زیبا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب