1.

آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی

فرزاد زرگری اصل؛ محمود کمره ای؛ محمدرضاالشریف؛ بهمن دولتشاهی

2.

طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها

علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی؛ کارولوکس

3.

کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی

محمدرضا کاخی؛ محمدرضا نوری بیات

4.

بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی

محمدحسن پنجه شاهی؛ حمیدرضا فلاحی

5.

بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی

علی اصغر حمیدی؛ مجید عبادی

6.

تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج پنی سیلین به روش امولسیون غشاء مایع

رضا روستاآزاد؛ محمدتقی فرقدانی

7.

دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی)

کاظم سید امامی

8.

فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری

9.

حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی

وحید اصفهانیان؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ فرشاد کوثری

10.

چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری

کیوان صادقی

11.

مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

محمدصادق صادقی پور؛ حمید مهدیقلی؛ علیرضا میرزاآقایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب