1.

طراحی و تبیین مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران

دکتر امیر مانیان؛ دکتر غلامعلی منتظر؛ دکتر حمید پزشک؛ محمد موسی خانی

2.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو

دکتر قدرت اله باقری؛ دکتر حسن زارعی متین

3.

بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور

دکتر احمد جعفرنژاد؛ علی اصغر زارعی

4.

نظارت (اصلی از اصول مدیریت ) از دیدگاه قران و سنت

دکتر حبیب اله طاهری

5.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

دکتر رحمت اله قلی پور

6.

مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

جهانگیر یداللهی فارسی

7.

تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب

دکتر حسین خنیفر

8.

شناسایی و رتبه بندی گروههای تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رضا تهرانی؛ مهدی خوشنود


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب