1.

تهیه الگوی مدیریت حوزه آبخیز تاش- مجن شاهرود با بهره گیری از آمایش سرزمین

دکتر محمد جعفری؛ مهندس علی اکبر کریمیان

2.

بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی

دکتر علی ترابیان؛ مهندس امیر حکمی؛ مهندس بهنوش امین زاده

3.

بررسی جذب فلزات سنگین توسط خاک اره

دکتر غلامرضا نبی؛ مهندس حسین فاضلی پیشه

4.

بررسی میزان کم زایی و نازایی درمنطقه با رادیواکتیو طبیعی بالای رامسر

دکتر اشرف السادات مصباح؛ دکتر سیمین آذری

5.

پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان

حسن پوربابائی؛ دکتر کریم جوانشیر؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمود زبیری

6.

مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان

7.

معرفی یک روش عینیت گرا برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستمها

مهندس بهمن جباریان امیری

8.

روش جدید تخمین آلودگی صوتی جاده ها با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی

دکتر محمود صفارزاده پاریزی

9.

صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

دکتر گوئل کهن

10.

گزارش تحلیل بر خطوط آبرسانی مجتمع های روستائی

دکتر ناصر رازقی

11.

حل دقیق معادله انتقال و انتشار جرم در آبهای زیرزمینی با استفاده از روش تلفیق پتروف وگالرکین

دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب