1.

بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

مصطفی عرب؛ عبدالکریم کاشی؛ محمدصانعی شریعت پناهی؛ سید محمود غفاری

2.

بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل

عبدالمجید رضائی؛ بهجت اله منزوی کرباسی راوری

3.

مقایسه دو روش نگهداری برای دو رقم از انارهای ایران

محمد شاهدی باغ خندان؛ فاطمه بهنام قراجلو

4.

مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمدجواد مراداسحقی؛ سید حسن حجت

5.

پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی)

حسن رحیمی؛ محمود بزاز

6.

اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب