1.

بررسی اولیه ایمنی زایی اسپوروزوآیت و مروزوآیت ایمریاتنلا در ماکیان

دکتر سید مصطفی رضوی دینالی؛ دکتر صادق رهبری

2.

گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس

دکتر محمد مؤذنی؛ دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر محمد مهدی هادی پور

3.

بررسی تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از شیر بزان مبتلا به ورم پستان

دکتر عبداله حسین خان ناظر؛ دکتر محسن جعفری

4.

گزارشی از یک مورد درمانگاهی تومور بدنه کاروتید در یک سگ نژاد تریر

دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر سیدحسین مرجانمهر؛ دکتر سارنگ سروری

5.

بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

دکتر مسعود ستاری؛ دکتر بابا مخیر؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر سعید بکایی

6.

مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش

دکتر سیدرضاقاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر مطلب برازنده

7.

بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک

دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر قباد آذری تاکامی

8.

لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

9.

مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری

دکتر مهرداد مهری؛ دکتر حسام الدین سیفی؛ دکتر غلامعلی توانا؛ دکتر علیرضا جاقوری

10.

ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی

11.

حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان

دکتر ا... بداشت منصوریان

12.

بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر قباد آذری تاکامی

13.

مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی

دکتر ارمغان دیانی دردشتی؛ دکتر گیتی کریم؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمود امین لاری

14.

اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران

دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر محمدرضا اصلانی

15.

نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه

دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر تقی تقی پور بازرگان؛ دکتر مسعود مهام؛ دکتر سیامک عصری رضایی

16.

بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان

دکتر حسن تاجبخش؛ دکتر ملاحت احمدی؛ دکتر فریده فخرزادگان؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

17.

پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377

دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد؛ دکتر سید عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر مصطفی کرد آبادی؛ دکتر سعید چرخکار؛ دکتر محمد فرهمندی

18.

تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد

دکتر علی اصغر بهاری؛ دکتر عبدالعلی چاله چاله؛ دکتر حمید راهی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره

19.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس

دکتر خداداد مستغنی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر حسن ایثارگر

20.

خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب