1.

یافته های هیستوپاتولوژیک در مغز جنین های سقط شده و ارتباط احتمالی آنها با عوامل ایجاد کننده سقط جنین در گوسفند، بز و گاو

صفحه 177-181
پروانه صیفوری؛ فرهنگ ساسانی؛ جمال نجفی

2.

بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران

صفحه 183-189
کتایون اسکویی زاده؛ تقی زهرایی صالحی؛ سید جاوید آل داود؛ بابک مجلسی؛ هادی غفاری؛ ایرج اشرافی تمامی؛ علی علیاری

3.

بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده

صفحه 191-194
محمد یگانه پرست؛ کامران رضا یزدی؛ مجید ترابی گودرزی؛ مهدی خجسته کی؛ علیرضا طالبیان مسعودی

4.

شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران

صفحه 195-198
صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ پرویز شایان؛ محمد صدقیان

5.

تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد

صفحه 199-202
فخری ایرانمنش؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی

6.

بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی

صفحه 203-208
سید حسین نژاد سجادی؛ مرتضی ستایی مختاری؛ جلال یوسفی؛ علی موسی پور

7.

مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی

صفحه 209-214
رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ منصور امین کهریز

8.

بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس)

صفحه 215-220
خلیل بدیعی؛ فرانک ابنا رودحله؛ اردوان نوروزی اصل؛ مهرداد پورجعفر؛ بهروز نیک احوال

9.

بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی شیر خام در مراحل مختلف از مراحل مرحله تولید تا ارسال به کارخانه در دامداری های صنعتی استان فارس

صفحه 221-227
مجید هاشمی؛ شهرام شکرفروش

10.

فراوانی ژن sefA در جدایه های سالمونلا آنتریدیس طیور و پتانسیل آن به عنوان یک شاخص تشخیصیو اپیدمیولوژیک

صفحه 229-234
سید مصطفی پیغمبری

11.

بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی

صفحه 235-240
مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ پریسا سرکوهی؛ هوشنگ معینی زاده

12.

بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله

صفحه 241-246
محمد قلی نادعلیان؛ امین متحدین؛ تقی زهرایی صالحی؛ شمس الملوک خواجه نصیری؛ صمد لطف اله زاده

13.

بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY

صفحه 247-252
نگین نوری؛ نوردهر رکنی؛ افشین آخوند زاده؛ علی میثاقی؛ مجید علیپور اسکندانی؛ فهیمه توریان

14.

شناسایی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از مدفوع سگ های سالم و مبتلا به اسهال در شیراز

صفحه 253-258
رویا فیروزی؛ عای اصغر سرچاهی؛ ساسان نظریان؛ ابولفضل سعید زاده

15.

کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی

صفحه 259-262
جلال بختیاری؛ آذین توکلی؛ علیرضا خلج

16.

تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران

صفحه 263-266
محمود بلورچی؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ رضا کسروی؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ پرویز هورشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب