1.

آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی

2.

بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظورشناخت پیامدهای زیست محیطی

فرحناز تقوی؛ حسین محمدی

3.

رابطة بین گروه های اکولوژیک گیاهی با شاخص های تنوع زیستی گیاهی در ذخیره گاه سرخدار افراتخته

امید اسماعیل زاده؛ سید محسن حسینی

4.

پهنه بندی و تحلیل فضایی بارش اقلیمی ایران

امیر کاوسی؛ محمد رضا مشکانی

5.

بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری؛ پرویز آزاد فلاح

6.

زون بندی منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از GIS

محمد دهدار درگاهی؛ محمود کرمی؛ نعمت ا... خراسانی

7.

اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

سید محسن حسینی؛ علیرضا علی عرب؛ یدالله رسولی اکردی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ محمدرضا علمی

8.

بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش تحلیل خوشه‌ای

مجتبی قره محمودلو؛ مصطفی رقیمی؛ علی حشمت پور

9.

بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگPhalacrocorax carbo

آزاده کریمی؛ حسین یزدان داد؛ عباس اسماعیلی

10.

بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ زهرا نوری

11.

بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعة گیاهی مدیریت شده درمنطقة خیرودکنار نوشهر

علی قمی اویلی؛ سید محسن حسینی؛ اسد... متاجی؛ سید غلامعلی جلالی

12.

مطالعة تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقة شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست

رضا امیری؛ عباس علیمحمدی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ عباس امان الهی

13.

شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسان ساخت در منطقة دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

محمدرضا مثنوی؛ هادی سلطانی فرد؛ احمد پورصابری؛ آرمان تماشایی

14.

تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

بهرنگ بهرامی؛ بهناز امین زاده؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ newsha nn


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب