1.

تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن

حمید شاهبندرزاده

2.

بررسی ارتباط بین ویژگی‌های رفتاری و سبک‌های ارتباطی کارآفرینان (در صنایع غذایی استان قم)

سید محمد مقیمی؛ رضا مقدم

3.

طراحی و معرفی دوره‌های آموزش استاندارد تجارت الکترونیکی در ایران

محمد رحیم اسفیدانی؛ روح الله نوری؛ هادی دارمی؛ مسعود شریعتی

4.

بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

حسن زارعی‌متین؛ قنبر محمدی الیاسی؛ زینب صنعتی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی)

حسن درویش

6.

طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان‌های دولتی

حسین خنیفر؛ حسن اسلامی

7.

مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرصه بین‌المللی

محمد خانباشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب