1.

کارکردهای تشکل های دانشجویی

سیدرحیم ابوالحسنی

2.

مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

محمدرضا تاجیک؛ علی پورپاشاکاسین

3.

بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاستگذاری های امنیتی ایران در قبال عراق

صادق زیباکلام؛ محمدرضا عبدالله پور

4.

تحلیل تاثیر عوامل سیاسی- امنیتی در همگرایی منطقه ای «با بررسی موردی آ.سه.آن و شانگهای»

محمدعلی شهریاری

5.

امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (2008 - 1973)

محمدعلی شیرخانی؛ بیژن پیروز

6.

بنیاد گرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)

مهدی عباس زاده فتح آبادی

7.

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

سعید عطار

8.

پست صهیونیسم و تأثیرآن بر آینده اسرائیل

حاکم قاسمی

9.

بررسی جامعه شناختی نسبت دموکراسی و سکولاریسم (مطالعه موردی تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران)

فردین قریشی؛ مهدی رفیعی

10.

اثرات محیط سیاسی بخش دولتی بر رفتار سازمانی کارکنان و مدیران

آرین قلی پور؛ عباس منوریان؛ رضا طهماسبی

11.

بحران هویت روشنفکری در روسیه و جریان اسلاوگرایی

الهه کولائی؛ احمد رشیدی

12.

مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

سعیده لطفیان

13.

هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

14.

تحکیم صلح ملل متحد ؛ چالش های پیش رو

نسرین مصفا

15.

فرآیند سیاست گذاری اقتصادی در شرایط رکود در امریکا 2009-2007

عباس مصلی نژاد

16.

سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی

عباس منوچهری؛ صفورا مزاری

17.

گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقلاب مشروطیت

علی اشرف نظری

18.

نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران (بر اساس رویکرد هانتینگتون)

احمد نقیب زاده؛ غلامعلی سلیمانی

19.

سیاست ها و راهبردهای توسعه صنعت آلومینیوم کشور

محمدرضا نوتاش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب