1.

مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

صفحه 607-619
مسعود پلاسی؛ بهنام صالحی؛ علی اصغر میرقاسمی

2.

بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی در سازه‌های بلند

صفحه 621-633
محسن تهرانی زاده؛ حامد موحد

3.

بررسی اثرات الگوهای مختلف توزیع بار جانبی در آنالیز استاتیکی غیرخطی قاب‌های خمشی (یادداشت فنی)

صفحه 649-655
محسن‌علی شایانفر؛ رضا رضایی ابیانه

4.

اثر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج از دیوارهای ساحلی شکل‌پذیر

صفحه 657-666
هومن صاعدی؛ مهدی شفیعی‌فر؛ پیمان آق تومان

5.

بررسی رفتار مدل یک طبقه برای سازه جداسازی‌شده با میراگر الحاقی

صفحه 679-692
سامان گیدفر؛ منصور ضیائی‌فر

6.

تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌‌های تخت و متکی بر تیر

صفحه 693-703
ایرج محمودزاده کنی؛ نسیم سادات مقدسی بناب؛ میلاد حلاجی

7.

مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

صفحه 705-717
سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده

8.

تحلیل عددی رانش سکون خاک بر دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی

صفحه 731-739
سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ محسن کارگر

9.

مدل‌سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل مقاطع پایه پل‌ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن

صفحه 741-751
سید تقی امید نائینی؛ محسن فضلی

10.

تحلیل عددی رفتار یک سد خاکی با هسته مایل و مقایسه با رفتار سد با فرض هسته قائم

صفحه 667-677
امیر حسین کاربر؛ عباس سروش

11.

بررسی رفتار سازه‌ای ستون‌های دوجدارة فولادی پر شده با بتن (CFDST)

صفحه 635-647
هیوا چوگلی؛ محمدرضا چناقلو؛ کریم عابدی

12.

بررسی عددی رانش فعال خاک تحت سربار سیکلی پشت دیوار دارای حرکت انتقالی

صفحه 719-729
سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ سمانه محمدی

13.

شبیه‌سازی گسترش مکانی سرطان پوست توسط آنالیزهای مکان- آماری

صفحه 753-763
زهره معصومی؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب