1.

خانواده و روسپیان خیابانی

محمد آشوری؛ اکبر وروایی

2.

حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مسعود البرزی ورکی

3.

شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)

نجاد علی الماسی؛ بهنام حبیبی درگاه

4.

"مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"

فرهاد ایرانپور

5.

نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی

حسن بادینی

6.

بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران

حیدر باقری اصل

7.

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)

مصطفی جباری

8.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح امیز

صالح رضایی

9.

نظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد

محمد باقر شیخی

10.

مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه

محسن صادقی

11.

قواعد انصاف در نظام کامن لا

مرتضی عادل

12.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد

محسن عبداللهی

13.

تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)

عباسعلی عمید رنجانی؛ نادر میرزاده کوهشاهی

14.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده

15.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد

سید محمد مهدی قبولی درافشان

16.

تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه

محمود کاظمی

17.

مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی

حسن محسنی؛ رضا مرادی نژاد

18.

فرایند پیشگیری از جرم

غلامرضا محمد نسل

19.

نمایندگی تجاری

عمران نعیمی

20.

معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب