1.

تحلیل پایداری و ارائه الگوی گودبرداری در آبرفت دانه ریز جنوب تهران

جواد ایمان زاده؛ بهمن بهلولی؛ اکبر چشمی؛ فرهاد نبی زاده

2.

توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان

3.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

4.

کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

5.

نقش تخلخل‌های غیر مرتبط در تعیین ضریب سیمان‌شدگی و تاثیر فشار همه‌جانبه موثر بر آن دریکی از مخازن کربناته ناهمگن ایران

حسام الوکی بختیاری؛ عزت اله کاظم زاده؛ جعفر ولی؛ محمد رضا اصفهانی

6.

بررسی نقش رخساره ها و نوع تخلخل در کنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، دشت آبادان

محمد حسنی گیو؛ آرش ابرقانی

7.

بررسی زون های سنگ منشاء در میدان دارخوین با استفاده از داده های پتروفیزیک و آنالیز راک‌اول

ارسلان زینل زاده؛ احمد سجادیان

8.

پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی

9.

تحلیل چند کاناله امواج سطحی با استفاده از روش همبستگی متقابل نقطه میانی مشترک

مونا مهدوی؛ حمیدرضا سیاه کوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب