1.

مسیریابی رقومی سیکلون‌های خاورمیانه در دوره سرد سال

زهرا حجازی‌زاده؛ مهدی صداقت

2.

بررسی عوامل مؤثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه‌های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره کره ـ بوشهر)

علی‌اکبر نظری سامانی نظری سامانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ جمال قدوسی

3.

مطالعة تطبیقی چهار نمایة خشکسالی هواشناسی بر پایه عملکرد نسبی محصول گندم دیم در استان همدان

حمید زارع ‌ابیانه؛ وحید یزدانی؛ خلیل اژدری

4.

بررسی توسعه کارست در توده پرآو ـ بیستون با استفاده از ضرایب فرود، زمان مرگ چشمه‌ها و تحلیل نتایج ایزوتوپی و شیمیایی

مهران مقصودی؛ حاجی کریمی؛ فرشاد صفری؛ ذبیح‌الله چهارراهی

5.

ارزیابی ژئومورفیک فعالیت‌های تکتونیکی در حوضه زهکشی سعید‌‌آبادچای

فریبا کرمی

6.

تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال

مژگان احمدی ندوشن؛ علیرضا سفیانیان؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین

7.

بررسی ارتباط مورفولوژی گیاهی با خصوصیات مورفومتری نبکاهای گونة «روماریا تورسستانیکا»

محسن پورخسروانی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری

8.

پیش‌بینی بارش بهارة استان خراسان رضوی براساس سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

غلامعباس فلاح قالهری؛ جواد خوشحال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب