1.

سرعت امواج لرزه‌ای در منطقه شبکه لرزه‌نگاری تهران

مهدی رضاپور؛ علی متقی

2.

پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی به‌منظور پی‌جویی ذخایر کرومیت در منطقه سبزوار

ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجید بیکی

3.

تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی

4.

استفاده از اشکال وابستگی گرادیان‌های قائم و افقی در تفسیر کمی داده‌های گرانی

محمد علی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

5.

برآورد عمق و شکل مدل مربوط به پله محدود و دایک نازک و ضخیم با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

آرزو قل قصی؛ حسین زمردیان؛ محسن اویسی مؤخر؛ محمّد سعیدی شاه کیله

6.

الگوی لرزه‌زمین‌ساختی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس بین 33 تا 35 درجه عرض‌ شمالی

رضا حیدری؛ نوربخش میرزایی

7.

بررسی عددی تحول ابر همرفتی با استفاده از مدل ابر یک‌بعدی کج وابسته به زمان صریح ( )

مریم قرایلو؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی

8.

بررسی تغییرات بسامد بحرانی لایه F2 یون‌سپهر به‌عنوان پیش‌نشانگر زمانی زمین‌لرزه قم

سرمد قادر؛ نازلی صبا

9.

سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور، پیش‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های آن براساس داده شکل موج ایستگاه‌های لرزه‌نگاری ایران

محمدرضا حاتمی؛ ظاهر حسین شمالی؛ غلام جوان دولویی

10.

مدل‌سازی سنگ کف در منطقه شهری با داده‌های میکروگرانی‌سنجی

وحید ابراهیم زاده اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب