1.

ارزیابی کیفیت ثبت داده‌های شتاب‌نگاری سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن و تأثیر آن در بهبود مکان‌یابی زلزله‌ها در محدوده استان زنجان

صفحه 1-16
عبدالرضا قدس؛ روح‌اله عسکری

2.

تحلیل تنش دیرین در اطراف سد لار (البرز مرکزی)؛ به منظور شناخت ساختارهای مؤثر در فرار آب

صفحه 17-30
صفیه امیدیان؛ محسن الیاسی؛ جمشید حسن‌زاده؛ مژگان زارعی‌نژاد

3.

تعیین ناهنجاری‌های اورانیم در منطقه برندق با استفاده از داده‌های رادیومتری هوابرد

صفحه 31-44
احمدرضا لکزایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ افشار ضیاء‌ظریفی؛ فرخشاد یگانی؛ محمد‌کاظم حفیظی

4.

بررسی تغییرات کوتاه دوره لرزه‌خیزی گستره تهران با استفاده از پارامترهای a وb

صفحه 45-57
محمد اشتری جعفری

5.

مدل‌سازی میدان جابه‌جایی هم‌لرزه یک گسل و تعیین حساسیت پارامترهای هندسی و فیزیکی مدل به میدان جابه‌جایی آن

صفحه 59-73
سینا نوری؛ بهزاد وثوقی؛ امیر مسعود ابوالقاسم

6.

بررسی سازوکار زمین‌لرزه‌ها با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های مصنوعی

صفحه 75-88
محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ غلام جوان دلویی

7.

شبیه‌سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت

صفحه 89-99
یونس خوشخو؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ پرویز ایران‌نژاد

8.

نقش روش‌های متفاوت پارامتر‌سازی همرفت در شبیه‌سازی میدان‌های دما و بارش زمستانی با مدل منطقه‌ای- اقلیمی RegCM در منطقه ایران

صفحه 101-120
پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ روزبه پازوکی

9.

مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران

صفحه 121-141
طیب رضیئی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرّین

10.

محاسبه مدار در چارچوب‌های نالَخت

صفحه 1-8
مهدی اسحاق

11.

اکتشاف قنات‌های زیرزمینی مدفون از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی و با استفاده از داده‌های میکروگرانی‌سنجی

صفحه 9-15
علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کارو لوکس؛ سیدمرتضی سقائیان‌نژاد

12.

تعیین دقیق ژئوئید برای مدل چگالی به‌دست آمده از میدان ثقل زمین

صفحه 17-31
مهدی نجفی‌علمداری؛ مرتضی صدیقی؛ سیدهاشم طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب