1.

مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک‌های ژئومورفومتری

مجتبی یمانی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ ابوالقاسم گورابی

2.

تحلیل مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ومدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی رسوب معلق مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه آبریز زاینده رود

عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ محمد حسین رامشت؛ ناصر موحدی نیا

3.

ارزیابی و پهنه‌بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)

منوچهر فرج‌زاده؛ علی احمدآبادی

4.

بررسی فرایندهای تشکیل دهنده موانع طولی در رودخانه‌های کوهستانی، مطالعه موردی: البرز شمالی، حوضه آبریز لاویج‌رود

رضا اسماعیلی؛ محمد مهدی حسین زاده

5.

پیش‌بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مورد: تهران)

محمد حسین قلی زاده؛ محمد دارند

6.

مقایسه نتایج شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه با رگرسیون چندگانه در پیش‌بینی غلظت ازن در شهر تبریز

میرستار صدرموسوی؛ اکبر رحیمی

7.

مقایسه روش‌های پیکسل پایه، شیءگرا و پارامترهای تاثیر‌گذار در طبقه‌بندی پوشش/کاربری اراضی استان آذربایجان غربی

بختیار فیضی زاده؛ حسین هلالی

8.

ارزیابی کمی و کیفی مقاله‌های فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی طی دوره 10 ساله (87ـ1378)

علی موحد؛ پگاه ایزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب