1.

بررسی اثر میزان تعرق و تولید ماده خشک در گونه‌های مرتعیMedicago sativa ، Trifolium repens، Sanguisorba minorو Trifolium pratens

صفحه 167-173
سعیده ابراهیمی‌ازندریانی؛ سیدحمیدرضا صادقی

2.

تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی

صفحه 175-186
حسین ارزانی؛ علی اسفندیاری؛ حمید نوروزیان؛ مهدی قربانی؛ جواد ترکان

3.

برازش داده‌های تشتک تبخیر با روش تورنوایت در مناطق خشک ایران

صفحه 187-196
آتیکه افضلی؛ محمد مهدوی؛ محمد زارع

4.

بررسی عامل‌های محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیرکوه شهرستان قاین

صفحه 197-211
محمد جعفری؛ علی طویلی؛ مسلم رستم پور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر

5.

بررسی تولید رواناب و رسوب در سازندهای ریزدانه نئوژن با کمک باران‌ساز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

صفحه 215-228
سید هاشم حسینی؛ سادات فیض نیا؛ حمید پیروان؛ غلامرضا زهتابیان

6.

ارزیابی تغییر مشخصه‌های مقاومت برشی خاک‌های ریزدانه تحت تأثیر تراکم ریشه درخت بید

صفحه 231-245
محمد هادی داوودی

7.

مدیریت و برنامه‌ریزی سیستم آبخیز با بهره‌گیری از مدل بهینه سازی (مطالعه موردی: آبخیز گرمابدشت گلستان)

صفحه 247-257
فرهاد دلیری؛ حسین سید سراجی؛ مجید خلقی

8.

بررسی آماری دوره‌ بازگشت وضعیت‌های مختلف خشکسالی (میانگین، شدید، خیلی شدید) در استان اصفهان با بهره‌گیری از شاخص استاندارد بارش

صفحه 257-270
سیده سارا سعادتی؛ سعید سلطانی؛ سعید اسلامیان

9.

بررسی امکان برآورد بار معلق رودخانه کرج با بهره‌گیری از منطق فازی و شبکه عصبی

صفحه 271-282
علی سلاجقه؛ علی فتح آبادی

10.

بررسی امکان مدلسازی بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود)

صفحه 283-298
بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ فرود شریفی؛ نصرا... جواهری

11.

بررسی آثار تغییر کاربری اراضی بر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک در افق‌های سطحی اراضی مرتعی شرق استان قزوین

صفحه 299-309
میر نصیر نویدی؛ فریدون سرمدیان؛ شهلا محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب