1.

بررسی لرزه‌خیزی گسله آستانه در البرز شرقی

صفحه 1-16
مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمدرضا قیطانچی؛ احمد سدیدخوی؛ نوربخش میرزائی؛ علی مرادی

2.

راندگی پنهان چسکین و اثر احتمالی آن بر هزارة گمشده (دشت قزوین)

صفحه 17-31
رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مارک کوئیگلی؛ آرمین اشمیت؛ قاسم عزیزی؛ مهران مقصودی

3.

برآورد عمق بی‌هنجاری‌‌های مغناطیسی زمینی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر استاندارد در منطقه رشم، استان سمنان

صفحه 33-43
سید سجاد جزائری جونقانی؛ بهروز اسکویی

4.

کاربرد روش وارون‌سازی لرزه‌ای و بررسی چندنشانگرها در برآورد توزیع تخلخل در میدان نفتی جنوب غربی ایران

صفحه 45-55
عسل رحیمی زینال؛ محمدعلی ریاحی

5.

تعیین ساختار پوسته فوقانی در ناحیه فین (ایران- زاگرس)

صفحه 57-69
حسین ایلاغی؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمد تاتار

6.

شناسایی بافت‌های لرزه‌ای در حوزه زمان- بسامد

صفحه 71-81
جلیل ناصری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

7.

استخراج میدان جابه‌جایی سه‌بُعدی با استفاده از فن تداخل‌سنجی رادار با دریچه مصنوعی (SAR)؛ بررسی موردی گسل بم

صفحه 83-96
ساناز واجدیان؛ محمدرضا سراجیان؛ بابک منصوری

8.

اثر دگرنامی در تبدیل ?-p وچگونگی تضعیف نوفه‌‌های لرزه‌‌‌ای خطی دگرنامی شده در این تبدیل

صفحه 97-110
محبوبه رضایی فرح‌‌آبادی؛ محمد‌‌علی ریاحی؛ میرستار مشین‌‌چی

9.

بررسی قابلیت روش اجزاء محدود در جداسازی بی‌هنجاری‌‌های گرانی ساختمان‌‌های نفتی

صفحه 111-125
فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ محمد یعقوبی‌پور؛ سیدهاشم طباطبایی

10.

تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره‌های LEO با استفاده از تقریب چندجمله‌ای‌های لژاندر

صفحه 127-138
محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری

11.

بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی و میانی در شمال شرقی استان خراسان به روش برگردان یک‌بُعدی زمان رسید امواج مستقیم P

صفحه 139-152
مهسا عبداعتدال؛ محمدرضا قیطانچی

12.

بررسی ساختار سه‌بُعدی سرعت برشی در گوشته بالایی و تغییرات عمق موهو در منطقه مکران

صفحه 153-169
نوید شادمنامن؛ ظاهرحسین شمالی؛ نوربخش میرزائی

13.

حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم‌پذیر دوبُعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک‌کورمک مرتبه دوم

صفحه 171-191
سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سعید فلاحت

14.

بررسی اقلیم موج در بندر امیرآباد با اجرای مدل محلی Mike21-SW و روش‌‌های نیمه‌‌تجربی

صفحه 193-210
مهدی قربانی طالقانی؛ علی اصغر گلشنی

15.

تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های اویلری

صفحه 211-223
سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه

16.

ارزیابی کاربرد داده‌‌های بارش NCEP/NCAR در پایش خشک‌سالی ایران

صفحه 225-247
طیب رضیئی؛ ابراهیم فتاحی

17.

تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب