1.

پیش‌بینی حداکثر بارندگی ماهانه ایستگاه ایلام از روی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای سرخ با استفاده از روش داده کاوی

صفحه 1-7
علی رحیمی خوب

2.

تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه‌ی آنالیز حساسیت

صفحه 9-17
وحید یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حدیثه نوری؛ حمیده نوری؛ حمید زارع ابیانه

3.

پایش خشکسالی با استفاده از تراز مخزن سد و شاخص‌های هواشناسی (مطالعه موردی سیستم آب زاینده رود اصفهان)

صفحه 19-26
محبوبه زارع زاده مهریزی؛ سعید مرید

4.

تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان بوشهر

صفحه 27-34
مهرداد نوروزی؛ مختار زلفی باوریانی

5.

بررسی تأثیر عدم قطعیت توأم نیاز گره‎ها و زبری لوله‎ها در کارآیی شبکه‎های آبرسانی

صفحه 35-43
سمانه سیف‌اللهی آغمیونی؛ امید بزرگ حداد؛ محمدحسین امید

6.

ارزیابی عملکرد رهیافت توسعه یافته‌ی نزدیکترین همسایه در شبیه سازی داده های هواشناسی روزانه

صفحه 45-54
مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ شهاب عراقی‌نژاد

7.

الگوریتم‌های کنترل و کاربرد آن در کانال‌های شبکه آبیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی

صفحه 55-66
علی اصغر منتظر؛ سعید عیسی‌پور

8.

الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (2) ارزیابی عملکرد

صفحه 67-76
علی اصغر منتظر؛ سعید عیسی‌پور

9.

تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

صفحه 77-86
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمد جعفر ملکوتی

10.

تاثیر اضافه کردن درازـ مدت سه نوع کود آلی بر چگالی ظاهری، تنش در آستانه تراکم و حساسیت به تراکم خاک

صفحه 87-98
ناهید عقیلی ناطق؛ عباس همت؛ مرتضی صادقی؛ محمود وفائیان

11.

بررسی روش‌های مختلف برای ایجاد توابع انتقالی خاک‌های بخشی از مناطق مرطوب شمال ایران

صفحه 99-107
روح اله تقی‌زاده؛ شهلا محمودی؛ علی اکبرزاده؛ هادی رحیمی لاکه

12.

تأثیر بور و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج

صفحه 109-119
هادی کوهکن؛ منوچهر مفتون

13.

انجام توصیه کودی پتاسیم با استفاده از معادله میچرلیخ– بری در برخی از مزارع گندم آبی استان کرمانشاه

صفحه 121-128
علی عبدالهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ جلال قادری

14.

تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی

صفحه 129-141
علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان؛ مهدی نصیری محلاتی

15.

بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

صفحه 143-153
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمدجعفر ملکوتی

16.

بررسی توان تحمل به شوری وخشکی جدایه های ریزوبیومی همزیست عدس در شرایط درون شیشه ای

صفحه 155-161
حسینعلی علیخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب