1.

اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری

صفحه 1-9
کاظم ارزانی؛ حسن خوش قلب؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محسن برزگر

2.

بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون

صفحه 11-23
محمد علی باغستانی میبدی؛ منوچهر جم نژاد؛ مهدی مین باشی معینی؛ فریبا میقانی

3.

بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا

صفحه 25-35
محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی؛ سحر بستانی

4.

کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر

صفحه 37-50
مهدی ضرابی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ غلام علی اکبری

5.

تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم

صفحه 51-62
علی رضا عیوضی؛ رسول تاج الدین کوکیایی

6.

بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا

صفحه 63-71
معصومه نعیمی؛ غلام علی اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید احمد سادات نوری

7.

عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک

صفحه 73-82
کورش وحدتی؛ حسن بهرامی سرمندی؛ سیامک کلانتری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب