1.

اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت

صفحه 1-9
بهزاد آزادگان؛ رضا امیری

2.

بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

صفحه 11-19
عادل امیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ محمدعلی جواهری؛ قاسم محمدی نژاد

3.

مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان

صفحه 21-27
احمد جعفری؛ مهرداد محلوجی

4.

مدل‌سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا

صفحه 29-40
وحیدرضا جلالی؛ مهدی همائی

5.

مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

صفحه 41-47
سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری

6.

بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

صفحه 49-57
محمدرضا لبافی؛ فریبا میقانی؛ حمیده خلج؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ ایرج اله دادی؛ علی مهرآفرین

7.

بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان

صفحه 59-67
حسین قربانی مندولکانی؛ منوچهر خدارحمی؛ فرخ درویش؛ محمد تائب

8.

اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه

صفحه 69-79
معصومه عباسی؛ مختار حیدری

9.

تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو

صفحه 81-93
رضا رضائی؛ کورش وحدتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب