1.

اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

صفحه 113-123
محسن حاتمی؛ سیامک کلانتری؛ مجتبی دلشاد

2.

بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 125-133
سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور

3.

بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

صفحه 135-143
زهرا صفاری؛ عبدالکریم کاشی؛ عماد شاه منصوری؛ علی اکبر حیدری زفره؛ سپیده کلاته جاری

4.

بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

صفحه 145-152
جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون

5.

مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی

صفحه 153-159
سیدعلی اندی؛ وحیده ناظری؛ جواد هادیان

6.

همسانه سازی، شناسایی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و روند تکامل ژنتیکی یک ژن تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفید

صفحه 161-174
رضا حیدری چابلقی؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی

7.

بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی

صفحه 175-187
فاطمه نکونام؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی

8.

مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا

صفحه 189-198
سمیه قاسمی عمران؛ محمود قاسم نژاد؛ عبداله حاتم زاده؛ داود بخشی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR

صفحه 199-210
مرضیه اتحادپور؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی

10.

اثر سالیسیلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه لیموشیرین (Citrus limetta)

صفحه 211-216
عبدالحسین ابوطالبی؛ بهنام بهروزنام؛ زهرا پشنگه

11.

بررسی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد اسیدجیبرلیک و تی‌دیازورون بر روی حفظ کیفیت و ماندگاری گل‌های بریده آلسترومریا رقم های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’

صفحه 217-229
بیتا حکم آبادی؛ یونس مستوفی؛ سپیده کلاته جاری

12.

تأثیر بالشتک‌های جاذب اتیلن در شرایط بسته‌بندی اتمسفر تغییریافته بر عمر قفسه‌ای میوه خرما رقم برحی

صفحه 231-241
زهرا کرمی جمور؛ سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان

13.

اثر شرایط کشت و روشهای مختلف خشک کردن، بر مدت زمان خشک شدن، میزان اسانس، خصوصیات رنگ و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 243-254
سعیده محتشمی؛ مصباح بابالار؛ سیدمحمد ابراهیم زاده موسوی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ جمانه ادیب

14.

اثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی‌های کیفی انگور طی دوره انبارداری

صفحه 255-265
زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب