1.

ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین

صفحه 1-8
فاضل رحمانی پور؛ حسینعلی بهرامی؛ سیما رحیمی بندرآبادی؛ زهرا فریدونی

2.

تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل‌استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف

صفحه 9-22
نصرت اله نجفی؛ سنیه مردمی؛ شاهین اوستان

3.

امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب جهت آبیاری نیشکر در استان خوزستان

صفحه 23-35
منا گلابی؛ عبدعلی ناصری

4.

اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

صفحه 37-46
ابراهیم مقیسه؛ احمد حیدری؛ محمد قنادی مراغه؛ حسن توفیقی؛ فریدون سرمدیان؛ مصطفی کریمیان اقبال

5.

بررسی شرایط اکسید و احیاء و برخی خصوصیات الکتروشیمیایی، شیمیایی و کانی شناسی در خاک‌های شالیزار و غیرشالیزار

صفحه 47-54
علیرضا راهب؛ احمد حیدری

6.

بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه‌های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش‌گرازبن، جنگل خیرود)

صفحه 55-65
آرش کرمی؛ قوام الدین زاهدی؛ جهانگیر فقهی

7.

بررسی برخی از صفات محرک رشد جدایه‌های بومی باکتری Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم

صفحه 67-74
رخساره خلیلی؛ حسینعلی علیخانی؛ مهدی زارعی؛ سمانه رحمت پور

8.

معدنی شدن کربن و نیتروژن در یک خاک آهکی پس از افزودن بقایای گیاهی و گوگرد

صفحه 75-86
سمیه جعفری؛ فایز رئیسی

9.

توسعه و آزمون مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق PID

صفحه 87-94
محمد جواد منعم؛ زینب حسین زاده

10.

مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه‌های ارومیه و وان

صفحه 95-101
شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ دیوید لیوینگستون؛ رضا نامدار قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب