1.

اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

علی رضایی؛ محمد مهدوی؛ کارولوکس؛ سادات فیض نیا؛ محمد حسن مهدیان

2.

بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب

کورش کمالی؛ محمود عرب خدری؛ مهرداد اسفندیاری؛ منوچهر زرین کفش

3.

مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی

4.

برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی)

مجتبی نساجی زواره؛ محمد مهدوی

5.

تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت

محمدرضا پور مجیدیان؛ مسعود طبری

6.

مطالعه توان ریشه زایی نهالهای کاج تدا(pinus taeda )در شرایط ریشه لخت و گلدانی

بهمن کیانی؛ تیمور رستمی؛ فردین طاهری

7.

طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم

باریس مجنونیان؛ مهرداد نیکوی سیاهکل محله؛ محمد مهدوی

8.

شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

جلال محمودی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ رامین رحمانی

9.

اثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (کلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (OREOCHROMIS SP . ) و کاهو ( LACTUCA SATIVA ) در یک سازگان مدار بسته پرورش توام (AQUAPONIC)

غلامرضا رفیعی؛ چی روز سعد

10.

مطالعه آثار کشندگی و هیستوپاتولوژیک ناشی از سم آندوسولفان در ماهی کپور معمولی (CYPRINUS CARPIO )

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی

11.

اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L .

سکینه یگانه؛ باقرمجازی امیری؛ مهدی یوسفیان؛ محمدعلی نعمت اللهی

12.

بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری

13.

بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی

14.

بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر

حمید رضا ناجی؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی

15.

بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی

16.

تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

حسین ارزانی؛ حسن احمدی؛ زینب جعفریان جلودار؛ محمد جعفری

17.

تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران )

حسین ارزانی؛ سارا فرازمند؛ رضاعرفان زاده

18.

بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی

جواد ترکان؛ حسین ارزانی

19.

بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی

ابوالحسن فجری

20.

بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی

داریوش قربانیان؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ فریدون سرمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب