1.

آیا زاویة Q عاملی پیش بین در بروز آسیب های لیگامان و مینیسک کشتی گیران آزادکار نخبه است؟

مهدی قیطاسی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی

2.

مقایسة سطوح 17 ? استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سرطان سینه در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار

بختیار ترتیبیان؛ اعظم زرنشان

3.

مطالعة فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین های جهانی

محمد حسین قربانی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ محسن شفیعی

4.

تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانشجویان پسر 18 تا 30 سالة دانشگاه تهران

علیرضا فارسی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ فرشاد تجاری

5.

تأثیر پست بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران بر میزان بروز آسیب های ورزشی آنها

مصطفی زارعی؛ نادر رهنما؛ رضا رجبی

6.

ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم

7.

شدت شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن دوندگان زن حرفه ای طی یک دورة تمرین پیش از فصل

امیر حسین براتی

8.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی

9.

مقایسة جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی

اکبر جمشیدی؛ فضل اله باقرزاده؛ الهه عرب عامری؛ احمد رستگار

10.

آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده

11.

تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کاران حرفه ای جوان

بختیار ترتیبیان؛ حمزه اکبری؛ میر حسن سید عامری

12.

بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران

امیر قیامی راد؛ مهرداد محرم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب