1.

دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

صفحه 1-12
فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی

2.

عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد

صفحه 13-29
ابوالحسن امین¬مقدّسی؛ بهرام امانی

3.

مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

صفحه 31-51
عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده

4.

روابط متداخل واژگان ادبیات جاهلی و قرآنی

صفحه 53-76
نصرالله شاملی؛ اعظم پرچم

5.

رئالیسم در داستان‌های کوتاه نجیب الکیلانی با استناد به مجموعۀ داستانی «الکابوس»

صفحه 77-100
انسیه خزعلی؛ اشرف بصیری

6.

نگارش همزه در عربی و فارسی

صفحه 101-110
حسن عبدالهی

7.

پژوهشى در اشعار وصایت

صفحه 111-138
محمّدحسین واثقى‌راد

8.

بررسی و تحلیل درونی نخستین قصیدة ابوکبیر هُذَلی

صفحه 139-154
سعید شیبانی

9.

بررسی مختصر ارکان دبیرخانه مرکزی دولت در «عصر ممالیک» براساس کتاب «صبح‌الاعشی»

صفحه 155-177
عبدالحسین فقهی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب