1.

تأثیر بازتوانی قلبی بر نیمرخ چربی و بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMC پس از CABG در مردان میانسال

صفحه 1-10
محسن جعفری؛ امیر رشیدلمیر؛ رضا نوری

2.

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی بر بیان ژن mir-1 و IGF 1 در کاردیومیوسیت رت‌های نر دیابتی

صفحه 11-23
مریم دلفان؛ محمد رضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مجید صفا؛ انسیه نسلی اصفهانی؛ کاملیا رامبد

3.

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی شدید بر پویایی میتوکندریایی میوسیت‌های قلبی رت‌های دیابتی نوع2

صفحه 25-38
ساقی زعفرانیه؛ رحمان سوری

4.

تأثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر برخی عوامل انعقادی (PAI-1، فیبرینوژن، PT، PTT) و فیبرینولیزی (tPA، پلاسمینوژن، دی‌دایمر) در زنان چاق کم‌تحرک

صفحه 39-57
علی رضا خادمی؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ اکبر نوری حبشی

5.

تغییرات سطوح پایۀ تستوسترون و کورتیزول و نسبت آنها بعد از چهار هفته تمرین سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون در سنگ‌نوردان مرد نخبۀ ورزشی

صفحه 59-73
کریم عبادی فر؛ حسن متین همایی؛ عبدالعلی بنائی فر

6.

تأثیر هشت هفته تمرینات HIIT بر عوامل التهابی پسران نوجوان دارای اضافه‌وزن

صفحه 75-89
جواد وکیلی؛ وحید ساری صراف؛ توحید خانواری

7.

رابطة بین سطوح سرمی سالوسین‌های آلفا و بتا با نیمرخ لیپیدی، مقاومت انسولینی و آمادگی قلبی تنفسی و اثر یک دوره تمرینات تناوبی با شدت‌های مختلف در زنان دارای اضافه وزن/چاق

صفحه 91-107
مریم نظری؛ وازگن میناسیان؛ سیلوا هوسپیان

8.

تأثیر خراش عصبی بر مقدار پروتئین Tweak و Fn14 در عضلۀ کف پایی موش‌های صحرایی نر پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی

صفحه 109-123
عبدالرضا کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب