1.

جایگاه منافع در قاعده ی امانت

صفحه 1-19
محمد مهدی الشریف

2.

بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 21-40
علی انصاری؛ حجت مبیّن

3.

ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

صفحه 41-58
محسن برهانی

4.

تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر

صفحه 59-73
حمید بهرامی احمدی

5.

بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

صفحه 75-93
محمد جواد رضایی زاده؛ منصور پرکاله

6.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی

صفحه 95-114
عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد

7.

آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک

صفحه 115-129
محمود صابر؛ نسرین طباطبائی حصاری

8.

نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران

صفحه 131-149
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد نوروزی

9.

ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه

صفحه 151-168
محمود کاظمی

10.

رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

صفحه 169-186
عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو

11.

آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی

صفحه 187-203
محمد طاهر کنعانی

12.

ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

صفحه 205-223
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

13.

معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

صفحه 359-374
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ اسماء موسوی

14.

مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

صفحه 225-238
حسن مرادزاده

15.

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

صفحه 239-259
سعید منصوری

16.

بررسی مبانی حقوق اجتماعی

صفحه 261-279
ابراهیم موسی‌زاده

17.

وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»

صفحه 281-299
اکبر میرزانژاد جویباری

18.

تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

صفحه 301-320
فریدون نهرینی

19.

اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت

صفحه 321-335
سید علی محمد یثربی

20.

تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 337-356
علیرضا یزدانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب