1.

زیر نمونه‌گیری از درخت برای برآورد زی‌توده تاج و اجزاء مختلف آن

صفحه 261-270
سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابی

2.

تاثیر تفرج بر زادآوری، پوشش علفی و خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی نور)

صفحه 271-283
حمید بخشی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجید مخدوم؛ قوام‌الدین زاهدی امیری

3.

تولید و هزینه عملیات قطع درخت با اره موتوری (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 285-297
مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ نصرت¬ا... ضرغام

4.

تأثیر شرایط نگه‌داری پالت‌های چوبی نوئل بر توسعه قارچ‌ باختگی آبیOphiostoma piceae

صفحه 299-313
صدیقه دادای قندی؛ اصغر طارمیان؛ علی¬ اکبر عنایتی؛ خلیل بردی فتوحی¬فر

5.

تاثیر قرق و خراش سطحی بر خصوصیات خاک و زادآوری در جنگل‌های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان الشتر)

صفحه 315-325
علی صالحی؛ احسان نورمحمدی

6.

تعیین ساختارهای غیرمتراکم لیگنین صنوبر دلتوئیدس با استفاده از روش تخریبی DFRC

صفحه 327-338
علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ علی‌نقی کریمی

7.

تاثیر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت در سیکل پرس و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

صفحه 339-349
محمد فرج‌ا...پور؛ کاظم دوست‌حسینی؛ محمد لایقی؛ ابوالفضل کارگرفرد

8.

مطالعه اثر مرکب‌زدایی آنزیمی بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیر کاغذ حاصل از روزنامه‌های به سرعت کهنه شده

صفحه 351-362
علی قاسمیان؛ محمدهادی آریائی‌منفرد

9.

تاثیر نوع، اندازه و درصد الیاف بر دانسیته و قدرت نگهداری اتصال دهنده‌ها در چندسازه الیاف طبیعی–پلاستیک ساخته شده به روش خشک

صفحه 363-376
محراب مدهوشی؛ عباس قنبری؛ سید مجید ذبیح¬زاده

10.

تاثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر القای بافت جنین زا در چهار گونة کاج (Pinus L.)

صفحه 377-389
الهه ناصری؛ سیامک کلانتری؛ روحانگیز نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب