1.

تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

صفحه 1-12
ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی

2.

پایش سطح برف حوضۀ سد شاه‌چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR

صفحه 13-29
محمدابراهیم بنی حبیب؛ فریماه سادات جمالی؛ بهرام ثقفیان

3.

مطالعۀ تطبیقی روش های برآورد بارش مؤثر در زراعت گندم دیم در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 31-46
جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی خلیلی

4.

ارزیابی الگوهای مکانی زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقروکلیایی در GIS

صفحه 47-64
محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ امان الله فتح نیا

5.

تأثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری

صفحه 65-76
مریم اسدیان؛ سید محمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ اصغر فلاح

6.

تحلیل فرم ریپل مارک‎ها و موانع نبکا در پلایای سیرجان

صفحه 77-94
محسن پورخسروانی؛ عباسعلی ولی؛ طیبه محمودی محمدآبادی؛ نرجس سالاری

7.

بررسی تأثیر گردوغبار بر روند کمّی و کیفی رشد نیشکر واریته CP57-614

صفحه 95-106
عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ صدیقه چراغی؛ شهرام چراغی

8.

بررسی عوامل مؤثر در افت فشار داده های هیدرولیکی جلگۀ گیلان

صفحه 107-124
محمدرضا افشاری آزاد؛ محمد پورهشیار

9.

چکیده های فارسی

صفحه 1-22


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب