1.

بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر قند در استان خراسان

سعید یزدانی؛ محمد مطهری

2.

اثرات تنش رطوبتی خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم (Triticum aestivum L) درگلخانه

هما صفایی؛ حسین غدیری

3.

معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار

حسین سید الاسلامی؛ داریوش دانش؛ ابوالقاسم نادری؛ عبدالحسین اسلامی

4.

تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

رسول جلیلی

5.

بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

محموداخوت؛ عباس شریفی تهرانی

6.

بررسی خواص کیفی‘ ارزش نانوائی ومواد معدنی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری

حسین شاهسوند حسنی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی

7.

کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب

احمد خلیقی؛ لطفعلی ناصری؛ مصطفی مصطفوی

8.

بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

رضا پور قاسم؛ مصباح بابالار

9.

برسی تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ((Aphididae)(2)Diuraphis noxia (Mordvilko))

غلامرضا رسولیان؛ لطفعلی دولتی

10.

مقایسه دو حشره کش Diflubenzsuron Bacillus Thuringiensis لاروسن 5 ابریشم باف ناجور(Lymantria dispar L.)

هوشنگ جوان مقدم؛ حسین حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب