1.

اثر فسیل حرکت و برخاستن (take off) پرندگان زمان میوسن در رسوبات سازند سرخ بالایی، برش غرب روستای مشمپا، شمال باختری زنجان

نصراله عباسی

2.

ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی جنوب دانسفهان و جنوب کرج، ماگماتیسم همزمان جزایر قوسی و درون صفحه‌ای

محمدرضا قربانی

3.

بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

عقیل اشقلی فراهانی؛ محمد تشنه‌لب؛ جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا

4.

روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ عباس آسیابانها

5.

لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان، سنگرود، (البرز غربی)

فرشته سجادی؛ حسین پرتوآذر؛ نوشین مهربان

6.

ژئوترموبارومتری سنگهای رخسارة اکلوژیت در مجموعة افیولیتی منطقة سولابست در جنوب شرق بیرجند

غلامرضا فتوحی راد؛ دکتر صدرالدین امینی

7.

مدل‌سازی تراوائی در مخازن ناهمگون با استفاده از منطق فازی

حسام آلوکی بختیاری؛ علی محمد باقری

8.

بررسی میزان حساسیت نرم‌افزار جزرومدی IOS به طول دوره آماری و نقص در داده‌های ورودی سطح آب

سید علی آزرم‌سا؛ علی‌رضا مجتهدی

9.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی

10.

بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی

11.

منشاء نهشته‌های تبخیری پتاس‌دار میوسن در شمال حوضه کویر بزرگ، جنوب سمنان

حسین رحیم‌پور بناب؛ زینب شریعتی‌نیا

12.

بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناس مهندسی با نگرشی خاص به پدیدة واگرائی

خامه‌چیان، ماشاالله؛ رحیمی، ابراهیم؛ لشکری‌پور، غلامرضا؛ سلوکی، حمید رضا

13.

بازسازی تاریخچه تدفین و مدلسازی حرارتی سنگ منشاء گدوان در ناحیة فارس

آیتا بیجاری پور؛ ارسلان زینل زاده؛ محمدرضا کمالی

14.

تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی در ارزیابی پایداری تونل کلات

محمد غفوری؛ صادق طریق ازلی

15.

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی پشته های گلی در بخش زیرین سازند مبارک (شمال خاور شهمیرزاد سمنان)

یعقوب لاسمی؛ حسین مصدق

16.

فیلتر پیشگوی مختلط در حوزه فرکانس- مکان

نگاه ارجمندپور؛ حمیدرضا سیاه کوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب