1.

همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن

محمدعلی سیف ربیعی؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ زینت نادیا حتمی

2.

مشارکت اجتماعی زنان (1 )

ژاله شادی طلب؛ افسانه کمالی

3.

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه

شمس السادات زاهدی

4.

موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1)

محمد رحیم اسفیدانی

5.

موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی

شهلا اعزازی

6.

اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

علی هاشمی

7.

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری

لادن نوروزی

8.

موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی

یاسمین عابدینی

9.

نقش و تصویر زن در بازی های الکترونیکی

تهمینه شاوردی

10.

مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی

رؤیا رحمانزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب