1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

خوانش تدریجی کتاب دا

صفحه 165-186
محمدرضا جوادی یگانه؛ سیدمحمدعلی صحفی؛ طاهره خیرخواه

3.

نسبت بین قرآن و رمان: قصه یوسف پیامبر در قرآن

صفحه 187-204
محسن صبوریان

4.

گبه‌های سفارشی، پدیده‌ای چندفرهنگی

صفحه 205-220
فرزان سجودی؛ شادی تاکی

5.

مصرف سینما و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

صفحه 221-240
مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی

6.

نحوه کاربرد نظریه میدان بوردیو در مطالعه معماری مدرن ایران (گفتار در جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو)

صفحه 241-257
سارا شریعتی؛ کوشا وطن خواه

7.

بررسی جامعه‌شناختی- هنری در اشعار منوچهر آتشی

صفحه 259-285
کاظم موسوی؛ مجید مردانی

8.

تحلیل غزلیات حافظ براساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی (مکتب فرانکفورت)

صفحه 287-306
مرتضی محسنی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب