1.

تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

صفحه 5-14
علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور

2.

بررسی و جایگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دوره پهلوی اول

صفحه 15-28
مصطفی کیانی

3.

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی مطالعه موردی: قصر خورشید و هندسه پنهان آن

صفحه 29-44
مجتبی رضازاده؛ مجتبی مجتبی ثابت فرد2

4.

بررسی تاثیر تابش دریافتی خورشید در بدنه های ساختمان بر مصرف انرژی بخش خانگی* نمونه موردی جهت گیری جنوب غربی و جنوب شرقی در شهر شیراز

صفحه 45-56
زهرا برزگر؛ شاهین حیدری

5.

اصطلاح‌شناسی عملکرد معماری

صفحه 57-68
افرا غریب پور

6.

مطالعه رفتار حرارتی مصالح رایج در ساخت دیوار * مطالعه موردی: ساختمان¬های مسکونی شهر تهران

صفحه 69-78
شقایق محمد

7.

مستند سازی دانش بنیان میراث معماری در ایران*

صفحه 79-90
الهام اندرودی

8.

رمانتیسم در معماری معاصر ایران* (با تاکید بر معماری دوره پهلوی دوم پس از سال 1332شمسی)

صفحه 91-102
سهیل میری نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب