1.

ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

صفحه 697-717
حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسین آهار؛ محمد علی سالکی

2.

طراحی کمپ‌های تفریحی- گردشگری (مطالعة موردی: سیلوانا)

صفحه 719-730
حامد مظاهریان؛ رضا زیاری

3.

فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس

صفحه 731-755
بهادر زارعی؛ حسین شاه دوستی؛ علی زینی وند

4.

تحلیلی بر چشم‌اندازهای نظری دربارة جهانی‌شدن: نظریة مزیت ویژگی مکانی

صفحه 757-770
کیومرث یزدان پناه درو

5.

ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول

صفحه 771-789
علیرضا دربان آستانه؛ مرتضی قنبری؛ محدثه صحرایی خانقاه

6.

ارزیابی کالبد محله‌‌‌های قدیمی شهری در پاسخ‌دهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محلة ملک‌آباد شهر قزوین)

صفحه 791-808
محمد مهدی عزیزی؛ الهه شعبان جولا

7.

پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد)

صفحه 809-823
محمد سلاورزی زاده؛ جمال محمدی؛ عبدالله کبودی

8.

تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی

صفحه 825-841
میرنجف موسوی؛ ناصر سلطانی؛ علی باقری کشکولی

9.

تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران)

صفحه 843-856
ابوالفضل مشکینی؛ صفر قائد رحمتی؛ رضا شعبان زاده نمینی

10.

رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران

صفحه 857-874
مظفر صرافی؛ ناصر نجاتی علاف

11.

نقش نهاد خیریه‌ای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی (نمونة موردی: بخش کندوان، شهرستان میانه)

صفحه 875-887
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ اکبر میرجلالی

12.

توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستایی (مطالعة موردی: روستا‌های حاشیة پیست اسکی شمشک شمال تهران)

صفحه 889-903
مسعود مهدوی حاجیلویی؛ بهار بیشمی

13.

چکیده های لاتین

صفحه 1-23


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب