1.

رویکردی روانکاوانه به ‌بحران هویت در داستانهای فراواقعی مورد مطالعه: اورلا اثر گی دو موپاسان

صفحه 5-21

2.

نقد روان‌شناختی دیگر سیاوشی نمانده بر مبنای نظریه کارن هورنای

صفحه 23-42
محمد بهنام فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی

3.

خوانش لاکانی روانپریشی رمان بوف کور

صفحه 43-61

4.

مطالعه و تأملی بر رویکرد آلبر کامو به معنای زندگی

صفحه 63-77

5.

بررسی تطبیقی نظرگاه‌های مولوی و لسینگ در باب تسامح با تأکید بر ناتان خردمند و «داستان انگور»

صفحه 79-95

6.

بررسی ابعاد شخصیتی قهرمانان یوگنی آنگین به عنوان آدم زیادی در نسل طلایی روسیه

صفحه 97-108

7.

روایت دو زن از کوچ دو روشنفکر: غروب جلال و وداع با سارتر

صفحه 109-126

8.

قضاوت: از اندیشة اسلامی تا ادبیات پسانوگرا

صفحه 127-142

9.

واکاوی قدرت فوکویی و جامعة زنداﻥگونه در نمایشنامة پاسباﻥهای مهربان کاریل چرچیل

صفحه 143-157

10.

تصویر مرگ و زندگی در شعر معاصر ایران

صفحه 159-170


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب