1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه

صفحه 589-611
محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون

3.

بررسی رابطة دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه

صفحه 613-633
علی حاجی زاده؛ محمدرضا زالی؛ عفت بیگ پور

4.

شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی (مورد مطالعه: شرکت فناپ)

صفحه 635-651
کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ نگار سادات تقوی

5.

تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

صفحه 653-673
روح الله رضائی؛ فاطمه مغانلو

6.

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs)

صفحه 675-695
اسماعیل کلانتری؛ جهانشاه چرختاب مقدم

7.

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

صفحه 697-713
نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی

8.

عوامل تأثیرگذار بر زیرساخت انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تأسیس شرکت‌های زایشی دانشگاه

صفحه 715-732
مریم حافظیان؛ محمد صالحی؛ ترانه عنایتی

9.

بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش‌بنیان در عملکرد تحقیق و توسعة کارآفرینانة نظام تحقیقات کشاورزی ایران

صفحه 733-753
امیر علم بیگی

10.

بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران)

صفحه 755-771
محمد مهدی مردانشاهی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ محمد حسن مبارکی

11.

تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان)

صفحه 773-793
ایمان چراتیان؛ سعید قربانی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب